จำนวนบริษัทสมาชิก

31

(ราย)
จำนวนกองทุนรวม

1831

(กอง)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ MF

5.280

(ล้านล้านบาท)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ PVD

1.207

(ล้านล้านบาท)
Last update 11.03.2020
สอบic
สอบic
video-icon

วีดีโอน่าสนใจ

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร

icon-peple

กลุ่มบริษัทสมาชิก

 • KASSET
 • SCBAM
 • KTAM
 • KSAM
 • THANACHART FUND
 • BBLAM
 • ONEAM
 • LHFUND
 • PRINCIPAL
 • UOBAMTH
 • TMBAM
 • PHATRA
 • TALISAM
 • DENALI
 • AIA
 • AWAM
 • MPAM
 • SKFM
 • PAMC
 • AMUNDI
 • BCAP
 • TISCOASSET
 • ASSETFUND
 • ABERDEEN
 • KTBST
 • MFC
 • ROBOWEALTH
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

195/4 ชั้น 3 และ 195/9 ชั้น 8 อาคารเลครัชดาออฟฟิส คอมเพล็กซ์ อาคาร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2264-0900

Email : aimc@aimc.or.th

SEC
SET
BOT
ASCO
ThaiBMA
Logo_ให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม4