icons8-cookie-1-85x85

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

                        สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“สมาคม”) อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของสมาคม เพื่อจำแนกท่านออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ
                ซึ่งจะช่วยให้สมาคมสามารถดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ให้ท่านได้ และช่วยให้สมาคมสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย
                        คุกกี้คืออะไร

                        คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่สมาคม เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของท่าน
                หรือบนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบัน ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งาน
                บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง

                        คุกกี้มีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการ
                ทำเช่นนี้ โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน
                        ประเภทของคุกกี้ที่สมาคมใช้

                         • คุกกี้ที่จำเป็นต้องใช้ (Strictly Necessary cookies) : คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ และโดยปกติแล้วคุกกี้เหล่านี้
                จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณ
                ทำการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทำงานได้

                         • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytic/Performance cookie) : คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิ
                ภาพเว็บไซต์ของเราได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้
                ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน เราจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของเราเมื่อใด

                         • คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน (Functional cookies) : คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับ
                การกำหนดโดยเราหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่เราได้เพิ่มบริการของพวกเขาลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง

                         • คุกกี้ของบุคคลภายนอก (Third-Party Cookies) : คุกกี้ที่ติดตั้งโดยโดเมนอื่นที่นอกเหนือจากของเว็บไซต์ของสมาคมที่ท่านเข้าใช้งานอยู่ และสมาคมไม่สามารถควบคุมคุกกี้เหล่า
                นี้ได้ ถ้าท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่งและมีการสร้างคุกกี้ผ่านเว็บไซต์นั้น นี่คือคุกกี้ของบุคคลที่สาม คุกกี้เหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของการบริการที่สมาคมใส่เข้าไปใน
                เว็บไซต์ของสมาคม ท่านอาจตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อจำกัดการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน
                        การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

                        คุณสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
                คุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้ง
                หมดบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                        การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

                        นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง