ข่าวกิจกรรมสมาคม-icon

ข่าวกิจกรรมสมาคม

วิธีการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF

        ปี 2565 กรมสรรพากรออกกฎหมายใหม่ 2 ฉบับคือ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 414 และ 415) กำหนดให้ลูกค้าที่ซื้อกอง SSF /RMF ตั้งแต่ปี 2565 ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมีหน้าที่ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับทาง บลจ. ที่ได้ลงทุน (more…)
Read more

ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ “ไม่เช็คให้ชัวร์ อย่าเชื่อ”

ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ "ไม่เช็คให้ชัวร์ อย่าเชื่อ"     - เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจ สูงเกินจริง     - ที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจน     - ให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุน     - รับประกันผลตอบแทน อ้างว่าไม่เสี่ยง     - แอบอ้างชื่อ ภาพ โลโก้หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ     - ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบ     - ให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดา และไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุน (more…)
Read more

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนร่วมผลักดันการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย

          นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคม-สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies – AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุนในประเทศไทยร่วมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อผลักดันการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ในงานเปิดตัว “Launch of Thailand : SDG Investor Map – แผนที่การลงทุนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ซึ่งร่วมจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแห่งประเทศไทย (UNDP Thailand) ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี สุขุมวิท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา (more…)
Read more