กองทุนรวมที่น่าสนใจ-icon

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ: Accounting & Finance Officer (ด่วน)
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน, งานพาร์ทไทม์

หน้าที่และความรับผิดชอบ (บัญชีลูกหนี้)
1. จัดทำรายงานและตรวจสอบการรับชำระเงินรายวัน และรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือน เพื่อนำส่งข้อมูลให้ทีมอบรม-สอบ
2. จัดทำใบเสร็จรับเงิน ส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์และอีเมลล์
3. จัดทำใบแจ้งหนี้ลูกค้า / ใบลดหนี้ (กรณียกเลิกการสอบ-อบรม) และติดตามการชำระเงินของลูกค้ากรณีที่ไม่ชำระเงินไม่ตรง Credit Term
4. จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) รายเดือน
5. จัดทำ Filing เอกสารใบสำคัญรับเงิน / ใบสำคัญจ่าย / ใบสำคัญทั่วไป ณ สิ้นเดือน เข้าแฟ้มรายเดือน
6. Customer Service ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า ทาง Line / E-Mail / โทรศัพท์

คุณสมบัติ
1. บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีจิตบริการ (Service Mind)
2. วุฒิการศึกษา ป.ว.ช.–ป.ว.ส. หรือ อนุปริญญา สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือกำลังศึกษาอยู่
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
4. สามารถใช้งาน MS Office (Power Point, Word, Excel) ได้เป็นอย่างดี
5. เรียนรู้งานได้เร็ว มีความคล่องแคล่วว่องไว
6. ทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเสร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดเวลาไว้
7. สามารถตอบคำถามและแก้ปัญหาเบื้องต้นในงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยง 600 - 800 บาท
ระยะเวลาตั้งแต่ 15 กันยายน 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

สนใจติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณเกศมณี
E-mail: gesmanee@aimc.or.th
เบอร์โทรศัพท์: 0-2264-0900 ต่อ 701