ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ “ไม่เช็คให้ชัวร์ อย่าเชื่อ”


July 14, 2565

ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ “ไม่เช็คให้ชัวร์ อย่าเชื่อ”

    – เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจ สูงเกินจริง
    – ที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจน
    – ให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุน
    – รับประกันผลตอบแทน อ้างว่าไม่เสี่ยง
    – แอบอ้างชื่อ ภาพ โลโก้หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ
    – ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบ
    – ให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดา และไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุน

 

 

อย่าตกเป็นเหยื่อการหลอกลงทุนออนไลน์ที่ตอนนี้มาในทุกรูปแบบ พบความผิดปกติให้สงสัยไว้ก่อน แล้วตรวจสอบให้มั่นใจก่อนทุกครั้ง ด้วยความห่วงใยจาก 7 องค์กรสมาชิก สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)

ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่แนะนำการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. => แอปพลิเคชัน SEC Check First และ เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th หัวข้อ SEC Check First
หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 0-2264-0900

 

สอบถามข้อมูลหรือร้องทุกข์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่

    ● สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร. 1166
    ● กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โทร. 1202
    ● กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1570
    ● กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) โทร. 1441
    ● ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359
    ● ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213

 

ข่าววันที่ : July 14, 2022